Understrygning af tag

0 Comments

Understrygning af tag er en process, der anvendes til at forlænge levetiden på bl.a tegltag.

Der er flere måder og materialer at vælge imellem. Det er mest normalt at bruge mørtel, men flere og flere går over til at bruge en elastisk fuge, da den elastiske fuge dæmper vibrationerne i hele tagfladen.

Det er især brugbart hvis du bor ved stærkt trafikerede veje, da trafikken kan få dit tag til at vibrere.

Den elastiske fuge vil dermed have en støjdæmpende effekt.

Understrygning af tag forlænger levetiden på taget

Når du får understrøget dit tag, gør du det mere tæt. Hvis taget ellers er i nogenlunde stand, kan du dermed forlænge holdbarheden på det.

Der skal dog også tages højde for dit undertag, fordi hvis det alligevel ikke kan holde mere end et par år, så er det måske en bedre ide at vente med understrygningen, og få skiftet både taget og undertaget samtidig.

Overstrygning af tag kan mindske varmetabet

Ved overstrygning af tag tættes det yderligere, ved at binde tagstenene sammen. Dette kan forlænge tagets levetid, oog give en tættere tagflade.

Hvis du laver overstrygning af tag kan få du tættet tagets hulrum, ved at binde tagstenene sammen, og dermed mindsker du varmetabet. Det giver altså en lavere varmeregning, og arbejdet vil dermed, over en vis periode, tjene sig selv hjem igen.

Hvad koster understrygning af tag så?

Prisen for understrygning tag afhænger af tagets størrelse og tilstand, såvel som hvilket materiale der anvendes. Generelt kan man ikke give et præcist estimat på en pris pr. m2, fordi der er så store forskelle på tagene.

Som regel udføres dette arbejde af professionelle, men det er muligt selv at understryge sit tag. Generelt tager det fire til seks uger og holder minimum to til tre år uden særlige huller.

De første uger bruger mureren på renovering af cement, teglene, tætning af huset og tagbelægningen. Han sørger for at der ikke kan trænge regn og fugt på indersiden af tagets hulrum.

Sprækker bliver tætnet med reparationer på tegltaget. Stenene på dit tag bliver sat godt fast, så vinden nemmere kan passere, selvom der er tryk på, uden at tage noget af netop dit tag med sig.

Det er meget forskelligt hvor meget taget skal have, og det afhænger af flere faktorer.

Først og fremmest selve tagfladen, men også om der så langsomt eller hurtigt opstår revner i fugen – jo større revner jo mere mister fugerne og fugemassen af sin elasticitet og holdbarhed.

Oven i købet vil det hele tiden være udsat for vejret, vind og vejrslag, temperaturer der skifter fra frost til solskin mm.

Understrygningen vil give dit hus et bedre energimærke og en øget salgspris. Oftest falder priserne når energimærkningen er lavere.

Ofte kan det betale sig at få nye tagrender samtidig, når der alligevel bliver arbejdet deroppe.

Både under- og overstrygning af tag er billigere i Jylland

Både over- og understrygning af tag er dog billigere i Jylland end på Sjælland. Lige som det også kan være billigere, at hyre jyske håndværkere til det, selvom du bor på sjælland, hvis det er en større opgave.

Uanset, kan det altid godt betale sig at sammenligne priser og indhente mindst 3 tilbud på samme opgave.

Understrygning af tegltag

Et af de mest normale tage i Danmark er et tegltag, derfor er de fleste tagopgaver målrettet tegltage.

Understrygning af tegltag, er ikke meget anderledes end understrygning af andre type tage. Arbejdsgangen kan være anderledes, men målet er det samme; det forlænger tagets levetid længe og formindske varmetabet.

Ved ældre tegltage med vandrette samlinger, kan det være nødvendigt at bruge den syntetiske fugemasse ved alle samlinger og ved både understrygning af tag og overstrygning af taget. Husk at tage højde for fugens farve.

Mørtlen krakelerer nemlig ofte ved de gamle tage.

Under- eller overstrygning af tag

Overstrygning af tag udføres hvis der ikke er plads til at understryge. Det kan der være flere årsager til, f.eks hældningen på taget, undertaget eller underlaget på taget.

Det foretrækkes at gøre det på indersiden af tagkonstruktionen og tagfladerne, over loftet.

Hvis ikke der er plads, kan det være bedst at overstryge med en ny tagtype. Tagstenenes beskaffenhed skal her tages i betragtning, inden der bliver lagt ny tag i moderne form.

Der skal tages højde bl.a fygesne, sprækker, regn, tryk, tætning, mørtel, fugemasse, store klumper, fugt, holdbarhed, understrygningen og en masse andet.

Dette vil dog kun give dig et midlertidigt løft, og indenfor 5-7 år vil du skulle have udskiftet taget helt. En fuld udskiftning med et nyt tegltag eller et andet nyt tag og undertag vil typisk koste omkring fra 100.000 kroner og opefter.

Derudover er der naturligvis forskel på prisen, hvis man vælger at gøre det selv, men en udskiftning af taget er en meget stor opgave, så det absolut ikke anbefales at gøre selv, medmindre at du er taglægger.

Kommer der f.eks en kraftig storm, og du og materialerne ikke er forsvarligt sikret, kan det ende slemt.

Er overstrygning af tag er det samme som understrygning

Principperne ved både overstrygning og understrygning er det samme, det er blot måden det udføres på, der er anderledes.

Normalt foretrækker man at understryge, men som nævnt før, der kan være ting der gør, at det ikke er muligt at understryge taget, og derfor må man overstryge det i stedet.

Understryg dit tag sikkert

Når taget skal understryges, er det vigtigt at sikkerheden er i top. Der er langt ned fra taget, så det er ikke her du vil spare.

Det er også vigtigt at du ikke træder på de forkerte tagsten, da de kan gå i stykker. Derfor er er erfaring nødvendigt. Du kan ikke som helt uerfaren tagarbejder, arbejde sikkert på dit tag.

Ligesom at man skal passe på med, at gå på jorden ved siden af taget, mens der arbejdes på taget. Der kan både blive smidt eller tabt ting ned.

Brug en professionel

Derfor er ekstra vigtigt ved tagarbejde at man hyre fagfolk. Det er for farlig en opgave for den almindelige gør det selv person.

Ligesom resultatet også, for det meste, bliver bedre når man bruge de rette fagfolk.

Men det koster selvfølgelig også noget, hvis man skal have understrygning tag af professionelle folk.

Pas på revner i fugen

En af de ting der kan være med til at øge varmetabet er revner i fugen.

Det kan opstå over tid, eller hvis taget bliver ramt af en sten eller lignende.

Revnerne bliver ofte større og større, hvis de ikke bliver udbedret. De fleste firmaer der understryger tage, har også mulighed for at reparere revnerne. Det skal du huske at aftale med dem.

Related Posts