Gør det selv indkørsel

Gør det selv indkørsel

Overvejer du en gør det selv indkørsel kan du med fordel læse med videre her, hvor vi gennemgår og går i dybden med, hvordan du laver din egen gør det selv indkørsel, herunder dit valg af sten til belægning, kantsikring og underlag.

Inden du går i gang med din gør det selv indkørsel, kan det dog være en god ide hvis du forhånd har gjort dig overvejelser om, hvorvidt det kunne være en fordel at få hjælp af en professionel brolægger.

Der er fordele ved både en gør det selv indkørsel og at få hjælp af en brolægger, hvor det ikke mindst vil være de mange penge du sparer ved en gør det selv indkørsel. Med en brolægger er du dog omvendt sikret et flot og tilfredsstillende resultat i første forsøg, hvilket kan være en fordel, hvis du ikke har den store erfaring med belægning af ny indkørsel.

Ønsker du hjælp fra en brolægger til din indkørsel, så anbefaler vi 3byggetilbud.dk, hvor du kan få tre helt gratis og uforpligtende tilbud. Du skal blot indsende en beskrivelse af din opgave, og så modtager du dine tilbud på kun tre dage, og slipper dermed for det opsøgende arbejde med at finde en brolægger med tilbud.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på en ny indkørsel

Gør det selv indkørsel

Inden du starter på din gør det selv indkørsel

Inden du starter på din gør det selv indkørsel skal du gøre dig tanker om, hvilken type sten du vil have din indkørsel skal belægges i, samt sikre dig, at du har de nødvendige redskaber og værktøjer.

I tillæg til sten eller fliser til belægningen, sand, grus og kantsikring, skal du anvende følgende redskaber og værktøj under arbejdet:

  • Skovl/spade
  • Murersnor
  • Vaterpas
  • Retskinne
  • Pladevibrator
  • Kost

Overvej om du bør skjule dit brønddæksel

Der vil mange gange være et brønddæksel i en indkørsel, og har du også et brønddæksel, kan der være gode æstetiske overvejelser og grunde bag, at du ønsker at skjule dit brønddæksel.

Formålet med at skjule dit brønddæksel er som sagt det æstetiske udtryk, der godt mange gange kan brydes, når der ligger et brønddæksel midt i indkørslen. Med en dækselskjuler vil dit brønddæksel gå meget bedre i et med resten af belægningen, og du får derfor en mere ensartet og ofte flottere indkørsel.

Se mere om hvordan et brønddæksel skjules.

Udgravning og anlægsarbejde

Inden du kan få lagt sten eller fliser til din indkørsel, vil det først være nødvendigt med en udgravning, samt diverse anlægsarbejde, herunder underlag, der har til formål at sikre, at din indkørsel ikke skrider og synker.

Mange gange er det dog muligt at genanvende det eksisterende underlag, hvilket er en stor fordel, da det vil spare dig for en masse tidskrævende og hårdt arbejde. I denne gennemgang tager vi udgangspunkt i, at du ikke har et eksisterende underlag.

Udgravning

Da der skal graves en del ud til din nye indkørsel, vil det være en god ide med en minigraver. Har du en minigraver er det ideelt, men det vil det dog være de færreste der har. Derfor er den bedste løsning mange gange at leje en minigraver.

Alternativt kan du også bestiller en minigraver med mand på, som kan stå for hele din udgravning. Her kan du i samme ombæring også bestille bortskaffelse og bortkørsel af den overskydende jord, da dette også er en større opgave i sig selv.

Under selve udgravningen er det vigtigt at du kommer langt nok ned, til at jorden er fast og hård, og med en minimumsdybde på 34 cm. Er jordlaget stadig vådt og sumpet, er det dog nødvendigt at du graver dybere. Ellers øger du risikoen for, at din indkørsel vil skride og synke.

Udgravning til en indkørsel, og især udgravning til bredere og længere indkørsler, samt efterfølgende bortskaffelse af overskydende jord, er en meget tidskrævende opgave, der mange gange er bedst klaret af en anlægsgartner.

Underlag

Når du har gravet ud til din indkørsel er det tid til at lægge et underlag. Underlaget er afgørende for, at din indkørsel ikke vil skride og synke, og det er derfor en meget vigtigt del af din indkørsel.

Et underlag ligges i tre lag, bundsikring, bærelag og afretning, samt en kantsikring, der som navnet antyder, er en sikring lang kanten af indkørslen, der forhindrer at indkørslen skrider ud. Kantsikringen er således en slags ramme, der har til formål at holde indkørslen på plads.

Der startes med en bundsikring med omtrent 20 cm. vasket sand. Det er vigtigt at du lægges med et fald væk fra huset.  Herefter bruger du en retteskinne til at rette af med, inden du afslutningsvist komprimerer bundsikringen med en pladevibrator.

Efter at have lagt en bundsikring er det tid til bærelaget, der går ud på at stabilisere med stabilgrus. Bærelaget er afgørende for bæredygtigheden på din indkørsel, og dermed på størrelsen og vægten af biler der kan køre på den.

Fremgangsmåden er meget den samme som ved bundsikringen, da der ved bærelaget også skal lægges med et fald væk fra huset, og hvor der også rettes til med en retteskinne. Afslutningsvist komprimeres endnu engang med en pladevibrator.

Inden det sidste lag i underlaget lægges skal du have lagt en kantsikring. En kantsikring kan laves af flere forskellige materialer såsom havekantsten, plastik, stål, beton og andet. Med en kantsikring opnår du bedre modstandsdygtighed over for, at din indkørsel skrider eller vipper ved trafik og kørsel.

Som det sidste lag lægges en afretning med 3 cm. afretningssand. Dette lag er med til at sikre og sørge for, at sten eller fliser efter belægning ligger plant og jævnt. Dette sidste afretningslag skal også komprimeres med en pladevibrator, til overfladen er uden huller og forhøjninger.

Ukrudtsdug

Det kan også være værd at overveje en ukrudtsdug. En ukrudtsdug vil forebygge vækst af ukrudt op gennem sten eller fliser på indkørslen. Ønsker du en ukrudtsdug er det anbefalet, at du venter til efter belægning med sten eller fliser. Ellers forhindrer du afretningslaget i at sætte sig ordentligt, når du komprimerer hele indkørslen en sidste gang.

Belægning med sten eller fliser

Med underlaget på plads kan du påbegynde belægning med sten eller fliser, alt afhængig om du ønsker det ene eller andet. Start med at udlægge murersnore, så du sikrer dig bedst muligt, at du holder den rette afstand i din belægning. Anvend en afstand på mellem 2 og 5 mm. mellem hver sten eller flise.

Det er vigtigt du tager dig god tid om at gå i detaljen, da det er vigtigt du ligger dine sten eller fliser helt korrekt. Det er det for at du undgår at din indkørsel skrider eller synker. Læg hver sten eller flise ind mod den forrige, og vær forsigtig når du ligger dine sten eller fliser, så du undgår ujævnheder i sandet.

Afslut med fugesand og en sidste komprimering med pladevibrator

Når alle dine sten eller fliser er lagt i din indkørsel, skal du sprede et afsluttende lag fugesand ud over din indkørsel. Herefter fejes indkørslen for at sprede fugesandet mest muligt. Afslutningsvist komprimere du en sidste gang med en pladevibrator, og din indkørsel vil være klar til brug.

Genbrug af eksisterende underlag

Som nævnt indledningsvist så er der god fordel i, at benytte et eksisterende underlag til din nye indkørsel. På den måde slipper du nemlig for en masse hårdt og tidskrævende arbejde ved gør-det-selv, eller for mange penge, hvis du får professionel hjælp til din indkørsel.

Har du et eksisterende underlag du kan gøre brug af, er det derfor en klar fordel. Er det tilfældet er det en god ide først at undersøge, om der er brug for forbedringer på underlaget. Et godt tip er at se på om den eksisterende belægning er sunket eller skredet, da den i så fald ikke bør genbruges, eller som minimum bør oprettes.

Uanset kan det være en god ide at lægge nyt afretningsgrus ovenpå det eksisterende underlag, og samtidig få komprimeret underlaget på ny med en pladevibrator, inden du lægger dine nye sten eller fliser.

Når du gør brug af et eksisterende underlag vil det samtidig mange gange være muligt, også at genbruge mange af stenene eller fliserne fra den eksisterende belægning. Det kan spare dig for mange penge i forhold til, at du slipper for at købe den samme mængde sten eller fliser.

Gør det selv indkørsel

Kan man lægge en ny belægning oven på den eksisterende

Vi fraråder at du lægger nye sten eller fliser oven på en eksisterende belægning, da der er en del risiko forbundet med dette. Risikoen for at din indkørsel vil skride øges markant, og du vil ofte ende med et grimt resultat med tiden.

Gør det selv indkørsel eller professionel brolægger

Som vi var inde på i indledningen er det værd at overveje, om der kan være fordel i at benytte en professionel brolægger, eller om du er bedre tjent med, at stå for at lægge din egen gør det selv indkørsel.

Den klare fordele forbundet med en gør det selv indkørsel, er de mange penge du vil spare. En ny indkørsel er sjældent en billig investering, og det kan derfor hurtigt give mening at lægge indkørslen selv.

På trods af den ofte store udgift til en brolægger og en ny indkørsel, så vil det alligevel ofte vise sig at være den bedre løsning. Med en brolægger er du langt bedre sikret, at du ender med et tilfredsstillende og holdbart resultat i første forsøg.

Du undgår dermed at skulle renovere og rette på din indkørsel, som følge af en forkert belægning, der får din indkørsel til at synke eller skride. Derved skulle du alligevel bruge ekstra tid eller penge, på at få rettet og renoveret på din indkørsel.

Derudover vil du også være meget bedre sikret, at du opnår det æstetiske udtryk du ønsker på din índkørsel. Selvom det udefra kan virke som en simpel opgave, så er det i virkeligheden en helt særlig kunst, at lægge en flot og pæn indkørsel.

Vi anbefaler derfor at du benytter dig af en professionel brolægger, medmindre du har erfaring og forstand på belægning af indkørsler, eller at det er et spørgsmål om budget og økonomi.

At finde den rette brolægger med den rette pris til at lægge din nye indkørsel, kan dog ofte være en tidskrævende opgave i sig selv. For at gøre det nemt for dig at finde en brolægger, kan du med fordel benytte dig af 3byggetilbud.dk.

Her får du hele tre gratis og uforpligtende tilbud fra professionelle brolæggere, og hvor det eneste du skal gøre er, at indsende en beskrivelse af den indkørsel du ønsker. Herefter vil du modtage dine tilbud på kun tre dage, og som sagt helt gratis og uforpligtende.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på en ny indkørsel

Gør det selv indkørsel

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på en ny indkørsel på 3byggetilbud.dk

Ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk til at få tilbud på din indkørsel, slipper du for det ofte tidskrævende arbejde forbundet med, at du selv skal finde brolæggere med tilbud på din opgave. Alt du skal gøre er at indsende en beskrivelse af din opgave, og så modtager du dine tilbud på under tre dage.

Når du benytter dig af 3byggetilbud.dk vil du derudover opnå flere andre gode fordele, hvor du ikke mindst vil have stor økonomisk fordel, af de billige og fordelagtige tilbud du vil modtage. De billige og fordelagtige tilbud hænger sammen med, at der er stor konkurrence brolæggerne imellem om at vinde din opgave, hvilket ofte vil føre til lavere priser og andre gode fordele.

Accepterer du et tilbud du har modtaget gennem 3byggetilbud.dk medfølger der også en entreprisegaranti, der dækker på op til 35.000 kr. for private, og på helt op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv, i tilfælde af din nye indkørsel leveres med fejl og mangler. Gennem 3byggetilbud.dk opnår du altså økonomisk sikkerhed for, at du får leveret et tilfredsstillende og holdbart resultat.

Så nemt får du tre gratis og uforpligtende tilbud på en ny indkørsel:

  1. Beskriv den indkørsel du ønsker og send din opgave ind til 3byggetilbud.dk
  2. Du modtager herefter tre gratis og uforpligtende tilbud
  3. Accepter det bedste tilbud og brolæggeren vil gå i gang med det samme

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på en ny indkørsel