Gratis tagtjek

Gratis tagtjek

Et tagtjek kan være en fordel hvis du har mistanke om, at dig tag enten skal udskiftes, renoveres eller repareres. På den måde får du få klarhed over de bedste anbefalinger, til hvad du bør gøre ved dit tag.

Ved et tagtjek vil den byggesagkyndige der står for dit tagtjek, kunne fastslå behovet for hvilke renoveringer eller reparationer du bør foretage, eller om det vil være nødvendig med en udskiftning af taget.

Det kan eksempelvis være en stor fordel hvis du går med planer om at udskifte dit tag, hvis dit tag ser slidt og beskadiget ud. Mange gange kan det være rigeligt med reparationer eller renoveringer, der ofte er væsentligt billigere end at udskifte hele taget.

Som udgangspunkt vil et tagtjek koste penge, men der er dog måder hvorpå, det bliver muligt at få et gratis tagtjek. Det kan du blandt andet få på 3byggetilbud.dk, hvor du samtidig får et tilbud med pris på selve opgaven, der vil være forbundet med dit tag efter dit tagtjek.

Få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk

Sådan får du et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk

På tre byggetilbud.dk kan du helt gratis få tre uforpligtende tilbud, på en lang række opgaver inden for byggefaget. For at få dine gratis og uforpligtende tilbud, er alt du skal gøre at indsende en beskrivelse af din opgave.

I din opgavebeskrivelse beskriver du dit tag så godt som muligt, hvorefter håndværkerne på 3byggetilbud.dk vil gennem gå din opgavebeskrivelse, og komme med et tilbud på dit tag. På den måde får du professionelle håndværkere til at gennemgå dit tag, samtidig med at du får et tilbud på den efterfølgende opgave.

Da tilbuddene er helt gratis og uforpligtende koster det dig ingenting at takke nej, og du får dermed et gratis tagtjek med anbefalinger til dit tag. Dette kan være særlig fordelagtigt, da du på samme tid finder en håndværker, der er klar til at løse opgaven på dit tag.

Så nemt er det:

 1. Gå til 3byggetilbud.dk
 2. Benyt opgaveformularen på siden
 3. Indsend en beskrivelse af dit tag
 4. Modtag tre gratis og uforpligtende tilbud med pris og anbefalinger
 5. Accepter det bedste tilbud og kom i gang med det samme

Få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk

Gratis tagtjek

Hvad undersøges ved et tagtjek

Der er flere ting at være opmærksom på i forbindelse med et tagtjek, hvor det overordnet gælder om at undersøge, om taget kan nøjes med en mindre reparation eller renovering, eller om hele taget bør udskiftes.

For at afgøre dette spørgsmål undersøges taget grundigt, hvor det især vil være vigtigt at være opmærksom på følgende:

 • Utætheder
 • Huller og andre skader i tagbelægningen
 • Fastheden af tagbelægningen
 • Husk tagrenderne

Utætheder

Utætheder på dit tag er alvorligt og bør udbedres så snart du få kendskab til, at der er utætheder på hele eller dele af dit tag. Utætheder kan være i selve tagbelægningens tagplader, tagsten eller lignende, samt ved inddækninger, skotrender, undertag, vindskeder m.m.

Er der utætheder på store dele af dit tag, herunder på undertaget, så vil det mange gange være nødvendigt, at du får udskiftet hele taget. Mange utætheder på taget er ofte tegn på, at taget er ved at nå enden på sin levetid.

Ved mindre utætheder kan det dog lade sig gøre med reparationer og renoveringer. Eksempelvis kan et utæt tegltag understryges for at øge tætheden, og tagplader kan udskiftes ved andre tagbelægninger.

Huller og andre skader i tagbelægningen

Huller og andre skader i tagbelægning såsom ødelagt understrygning, beskadigede tagplader og tagsten, er andre typer af skader hvor det er vigtigt at få gjort noget ved dem, så snart du får kendskab til en eller flere skader på din tagbelægning.

Huller kan eksempelvis føre til fugtskader og svamp i både tagkonstruktion, men også i den underliggende bygningskonstruktion. Det kan føre til meget dyre renoveringer af ikke bare taget, men af hele konstruktionen på dit hus.

Fastheden af tagbelægningen

Det er også meget vigtigt at undersøge fastheden på tagbelægningen, da der både kan være forbundet risiko for skader på dit tag og hus, men også for personskade, hvis der er løse tagplader eller tagsten på tagbelægningen.

Det gælder i øvrigt ikke kun for tagplader og tagsten, men også for andre dele af tagbelægningen, herunder skotrender, vindskeder, tagrender mv.

Husk tagrenderne

Det er ikke kun selve tagbelægningen du bør undersøge ved et tagtjek. Du bør samtidig få undersøgt dine tagrender, hvor det både gælder om at undersøge tætheden og fastheden, og om der er eventuelle andre skader på tagrenderne.

Fungerer dine tagrender ikke efter hensigten kan det føre til, at tagrenderne flyder over. Det øger risikoen for vand- og fugtskader på ikke bare taget, men også på selve husets facader og fundament.

Tagrenderne tjener et meget vigtigt formål ved en tagbelægning, og fungerer de ikke korrekt, kan det betyde skader med dyre renoveringer til følge. Vær derfor også særligt opmærksom på dine tagrender, når du får foretaget et tagtjek af dit tag.

Hvornår bør du foretage et tagtjek

Vi anbefaler at du som minimum får foretaget et professionelt tagtjek hvert 5-10 år. På den måde sikrer du dig mod, at eventuelle skader ikke udvikler sig alt for alvorligt. Vi anbefaler dog samtidig at du selv tjekker dit tag med jævne mellemrum, da du derved hurtigere kan opdage eventuelle skader og slitage på taget.

Du bør dertil være opmærksom på levetiden på dit tag. Jo ældre dit tag er, og jo mere det nærmere sig enden på sin levetid, bliver det mere og mere nødvendigt at tjekke taget. Er dit tag derfor af en ældre årgang, så bør du oftere få foretaget både dine egne tagtjek, men også tagtjek af professionelle fagfolk.

Gratis tagtjek

Sådan undgår du bedre skader og slitage på dit tag

Selvom dit tag med tiden uundgåeligt vil blive udsat for skader og slitage, så er der flere metoder til, hvordan du kan forlænge levetiden på dit tag.

Det handler ikke mindst om at holde en grundig vedligeholdelse af dit tag. Mængden og typen af vedligeholdelse varierer alt efter tagbelægningen, hvor nogle tagbelægninger kan have godt af algebehandlinger, mens andre med fordel kan males.

Der vil også være tagbelægninger som mere eller mindre er vedligeholdelsesfri, hvilket eksempelvis gælder for ståltage, da stålet er vandfast og selvrensende. Et andet eksempel på et vedligeholdelsesfrit tag er et zinktag, da zink patinerer naturligt, hvilket giver ekstra beskyttelse af tagbelægningens overflade.

Der kan være fordel i et nyt tag ovenpå det gamle

Afslører dit tagtjek et behov for en udskiftning af dit tag, kan du med fordel undersøge muligheden for et nyt tag ovenpå det gamle. Et nyt tag ovenpå det gamle har først og fremmest den fordel, at det er en meget billigere tagbelægning.

Ved et nyt tag ovenpå det gamle lægges der et nyt tag, i praksis oftest af stål, ovenpå den eksisterende tagbelægning. Stål er som nævnt i praksis den type tagbelægning der benyttes, da stålplader er meget lette, og derfor ikke belaster den underliggende tagbelægning og konstruktion.

Det er dog ikke alle tagbelægninger der egner sig til, at der lægges et nyt tag ovenpå det gamle. Derudover kan der være forhold ved tagkonstruktionen der gør, at det ikke vil være muligt med et nyt tag ovenpå det gamle.

Vær i øvrigt opmærksom på at et nyt tag ovenpå det gamle, gør det svært at komme ind til både den underliggende tagbelægning, men i endnu højere grad det underliggende undertag. Det kan gøre det meget besværligt at undersøge tilstanden, på de underliggende tagbelægninger og undertage.

Dette er værd at være opmærksom på, da det potentielt kan koste mange penge at eftertjekke tagets tilstand, ligesom en ny tagbelægning også vil koste mange penge, da det ikke kun er det øverste ståltag der skal renoveres på, men også den underliggende tagbelægning og undertag.

Ved dit tagtjek kan du med fordel bede den der står for dit tagtjek om, at komme med anbefalinger vedrørende muligheden for, at du kan få lagt et nyt tag ovenpå det gamle, eller om det er bedre med en helt ny tagbelægning.

Gør-det-selv tagtjek eller professionelle fagfolk?

Der er i princippet intet der forhindrer dig i at stå for dit tagtjek selv, da der hverken findes lovkrav eller andre bestemmelser der gør, at et tagtjek skal udføres af professionelle.

Vi anbefaler dog til enhver tid at lade professionelle om at udføre dit tagtjek, da du derved opnår den største garanti for, at dit tagtjek udføres korrekt. Professionelle fagfolk ved præcis hvad de kigger efter, og bringer den nødvendige ekspertise og viden, til at give et så præcist et billede af tagets tilstand som muligt.

Der er flere forskellige typer håndværkere og fagfolk der kan udføre dit tagtjek. Det kan således både være byggesagkyndige, taglæggere og andre typer af håndværkere med forstand på tagbelægninger.

Skal du bruge professionel hjælp til dit tagtjek, så kan du med fordel få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk. På 3byggetilbud.dk kan du få tre gratis og uforpligtende tilbud, på den opgave der er forbundet med dit tag, efter at der er blevet foretaget et tagtjek.

For at kunne afgøre om det er nødvendigt med reparationer, renoveringer eller en udskifte af dit tag, skal den professionelle fagmand gennemgå dit tag først. På den måde får du samtidig et gratis tagtjek, oveni i de gratis og uforpligtende tilbud på selve opgaven.

Du får altså både et gratis tagtjek ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk, samt hele tre gratis og uforpligtende tilbud på med efterfølgende opgave. Alt du skal gøre er at indsende en beskrivelse af dit tag, og så modtager du dit gratis tagtjek med tilbud inden for kun tre arbejdsdage.

Få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk

Få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk

For at få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk er alt du skal gøre, at indsende en beskrivelse af dit tag, hvorefter du inden for kun tre arbejdsdage får tre tilbud på et gratis tagtjek, med en pris på at udføre den efterfølgende opgave.

Du får altså et gratis tagtjek på ingen tid, og du får tilmed også tilbud på den efterfølgende opgave. På den måde sparer du en masse penge og tid, da du hverken skal betale for dit tagtjek, eller bruge tid på det opsøgende arbejde.

Når du benytter dig af 3byggetilbud.dk får du derudover flere andre gode fordele med i købet, der ikke mindst relaterer sig til de meget prisvenlige og fordelagtige tilbud. De tre håndværkere der byder på din opgave ved, at de er i hård konkurrence med andre håndværkere, hvilket ofte vil føre til lavere priser og andre gode fordele.

Ved at acceptere et tilbud gennem 3byggetilbud.dk medfølger der derudover en entreprisegaranti, der dækker i tilfælde af fejl og mangler på din opgave. Entreprisegarantien dækker på op til 35.000 kr. for private, og på op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Så nemt får du et gratis tagtjek:

 1. Tryk på nedenstående link for at komme til 3byggetilbud.dk
 2. Benyt dig af den gratis opgaveformular på siden
 3. Indsend en detaljeret beskrivelse af dit tag
 4. Du modtager tre gratis og uforpligtende tilbud på et tagtjek og den efterfølgende opgave
 5. Accepter det bedste tilbud og kom i gang med det samme

Få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk