Tagmaling

Tagmaling

En tagmaling har først og fremmest den fordel at forskønne dit tag, da en tagmaling får et slidt og kedeligt tag, til at fremstå som et næsten helt nyt tag igen.

Dertil er der nogle der mener at en tagmaling også er med til, at holde en mere effektiv vedligeholdelse af taget, og forøger på den måde tagets levetid. Dette er der dog delte meninger omkring, da andre mener, at en tagmaling kan have skadelig effekt på dit tag.

Den egentlige sandhed ligger nok et sted midt imellem, hvor nogle typer tagbelægninger kan have godt af en tagmaling, mens det kan være skadeligt for andre typer af tagbelægninger. Om du kan male dit eget tag afhænger derfor ikke mindst af, hvilken type af tag du har på dit hus.

Vil du gerne vide mere om dine muligheder for en tagmaling på dit eget tag, kan du med fordel læse med videre her på siden, hvor du får en masse brugbar information, herunder om priser og fordele på en tagmaling.

Du kan også få et tilbud på en tagmaling allerede nu, hvor vi anbefaler 3byggetilbud.dk. Her kan du hurtigt og nemt indsende en beskrivelse af din opgave, og få tre gratis og uforpligtende tilbud på din tagmaling.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på tagmaling

Tagmaling

Tagmaling pris – hvad koster en tagmaling

Der kan være stor forskel på prisen på en tagmaling, hvor den endelige pris er afhængig af flere forskellige faktorer. Det vil ikke mindst være arealet og hældningen på taget, der vil være afgørende for den endelige pris.

Dertil vil sværhedsgraden ved tagmalingen, hvor mange lag maling der skal påføres, og om der er asbest i taget, have afgørende betydning for den endelige pris.

 • Pris på en tagmaling på tag med lav hældning (under 35 grader): 75-150 kr. pr. m2
 • Pris på en tagmaling på tag med høj hældning (over 35 grader): 150-200 kr. pr. m2

Bemærk at ovenstående priser er et udtryk for vejledende markedspriser, og at de derfor kan være forbundet med usikkerhed. Du får bedst et reelt prisestimat, ved at få en rigtigt tilbud med pris på din tagmaling.

Vær derudover opmærksom på at du kan spare penge på din tagmaling, hvis du benytter dig af en maler i dit lokalområde. På den måde slipper du nemlig for at skulle betale merudgifter, forbundet med malerens længere transport til og fra opgaven.

På 3byggetilbud.dk får du tre gratis og uforpligtende tilbud med pris på din opgave, samtidig med at få tilbud fra malere i dit lokalområde. 3byggetilbud.dk påtager sig således ansvaret for at finde tre malere med tilbud på din tagmaling, og vil i den forbindelse sørge for, at der bliver fundet tre malere i dit lokalområde.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på tagmaling

Tagmaling

Fordele ved en tagmaling

Med tiden vil dit tag uundgåeligt blive slidt og kedeligt at se på. Det gælder uanset om dit tag nærmer sig enden på sin levetid, eller har været meget udsat for slemme vejrforhold.

Når taget bliver slidt og kedeligt at se på, og især hvis det nærmer sig enden på sin levetid, kan der mange gange være god ide i, at overveje om der kan være fordel i at udskifte taget. Ofte vil en tagmaling dog kunne løse problemet med det slidte og kedelige udtryk på taget.

På den måde undgår du at udskifte dit tag og kan, hvis dit tag nærmer sig enden på sin levetid, udskyde udskiftning af dit tag med en god håndfuld år. Du opnår derfor først og fremmest den fordel ved en tagmaling, at du kan forskønne dit tag relativt billigt, sammenlignet med prisen på at udskifte dit tag.

Dertil er der dem der mener at en tagmaling giver en beskyttende effekt til taget, da malingen der påføres vil lægge sig som et beskyttende lag. Det er dog ikke alle typer af tagbelægninger der vil have godt af en tagmaling, og du bør derfor undersøge om lige netop din tagbelægning, vil have godt af at blive malet.

Der er også dem der mener at en tagmaling kan være direkte dårlig for dit tag, og kan have betydning for at der opstår risiko for skader og slitage. Du bør derfor grundigt undersøge holdningerne om en tagmaling, inden du beslutter dig for at male dit eget tag.

Vær i øvrigt opmærksom på at en tagmaling ikke kan reparere skader og slitage. Er dit tag derfor slidt og beskadiget vil en tagmaling ikke løse problemet med dit tag. Her bør du i stedet undersøge mulighederne for en renovering eller en udskiftning af taget.

Hvilke typer tagbelægning kan males

Det er ikke alle typer tagbelægninger der kan kan eller bør males. For nogle typer af tagbelægninger gælder det endda, at det vil være direkte skadeligt.

I praksis vil det som regel kun være tagbelægninger af typerne beton, ler, eternit, tagpap, stål og skifer der males, om end det er meget sjældent, at der er hensigtsmæssigt ved skifertage.

Det vil derudover være en individuel vurdering fra tag til tag, om det vil være nødvendigt med en tagmaling, og om der overhovedet er behov. Din tagbelægning kan eksempelvis være så beskadiget og slidt, at det vil være direkte skadeligt at male på taget.

Vær derfor sikker på at dit tag kan tåle at blive malet, inden du går i gang med at male på dit tag. Er du i tvivl om hvorvidt dit tag kan tåle at blive malet, så kan du med fordel få råd hos en professionel maler.

Her vil du kunne få råd og vejledning til tilstanden på dit tag, og derigennem om det giver mening at male taget, eller om du bør overveje andre muligheder. I samme ombæring kan du få et tilbud på at male taget af maleren, i forbindelse med at maleren er ude for at besigtige dit tag.

Tagrens og maling

Inden du får malet dit tag bør du også få renset taget. Du bør aldrig male ovenpå en beskidt og snavset overflade. Benytter du dig af en professionel maler, vil en tagrens som regel være inkluderet, i et samlet tilbud på en tagrens og maling.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at der stilles forskellige krav til tagrensningen, alt afhængig af hvilken type eksisterende tagbelægning du har.

Tagmaling

Tagmaling – sådan gør-du-selv

Skal du selv male dit tag skal du først sikre dig, at du foretager en grundig tagrensning. Det er dog ikke alle typer af tagbelægning, der har godt af den samme vedligeholdelse. Tjek derfor op på dit eget tag, inden du går i gang med tagrensningen.

Afhængig af kravene til din tagbelægning, kan du med fordel benytte dig af følgende råd og vejledning:

 1. Foretag et tagtjek for at sikre der ikke er skader og væsentlig slitage på taget
 2. Efter behov kan du dække taget af med plastik for at mindske vandindtagning
 3. Tøm tagrender
 4. Fjern blade, kviste, grene og andet affald og skidt fra taget
 5. Skyl taget efter og skrub taget rent efter behov
 6. Efter behov kan der påføres en algebehandling
 7. Afdæk taget og mal taget med 1-3 lag tagmaling

Hvor længe holder en tagmaling

En tagmaling vil holde i omegnen af 10 til 15 år, alt afhængig af vejrforhold og andet slitage af overfladen, hvor det især vil være huse ved kyster, der vil være særligt udsat for vejrforhold.

Benytter du dig af en professionel tagmaler vil du derudover få en garanti. Denne garanti vil som regel gælder i 5 til 10 år. Vær opmærksom på at garantien kun dækker på arbejdets udførelse, og ikke skader der var, eller som sidenhen er opstået på dit tag.

Maling af tag med asbest

Du skal være særligt opmærksom på om dit tag indeholder asbest, da der i så fald stilles særlige krav til din tagmaling. Arbejde med asbest er potentielt sundhedsskadeligt, og der skal derfor benyttes specielt udstyr.

Står du alligevel selv for din tagmaling skal du som minimum være opmærksom på følgende:

 1. Asbestholdige tage må ikke højtryksspules (muligt at opnå dispensation)
 2. Asbestholdige tage renses i stedet med en blød svamp og svag vandforsyning
 3. Du skal benytte dig af godkendt sikkerhedsudstyr og arbejdstøj

Der er mulighed for at leje en speciel maskine, der kan benyttes til at spule dit asbestholdige tag med. Maskinen vil blandt andet filtrere vandet, og opsamle partikler med asbest op fra luften.

Vi anbefaler til enhver tid at du overlader maling af et asbestholdigt tag, til en professionel tagrenser og maler, da dette er den største garanti for, at din tagmaling udføres korrekt og efter gældende lovgivning.

Er du i tvivl om hvorvidt dit tag indeholder asbest, kan du tjekke taget ved følgende fremgangsmåde:

 1. Det er næsten udelukkende være eternittage der kan indeholde asbest
 2. Eternittage bygget før 1984 indeholder asbest
 3. Eternittage bygget mellem 1984-88 kan indeholde asbest
 4. Eternittage bygget efter 1988 indeholder ikke asbest

Du kan tjekke alderen på dit tag ved at undersøge tagpladerne. På tagpladerne vil fremgå et tal, og starter dette tal med enten 4 eller 5, er der ikke asbest i taget. Starter tallet til gengæld med 0 eller 1, så er der asbest i taget.

Nogle gange kan det dog være svært at tyde tallene grundet slitage, mens tallet andre gange slet ikke vil fremgå. Kan du ikke tjekke alderen på dit tag via tagpladerne, og kender du ikke den præcise alder på dit tag, kan du med fordel få hjælp til af en fagmand til at fastslå alderen.

Tagmaling

Vi anbefaler en professionel maler til din tagmaling og tagrens

Med lidt færdighed og viden på området kan du sagtens selv stå for både tagmaling og tagrens, men for at sikre dig det bedste resultat, så anbefaler vi at du benytter dig af professionelle tagrensere og malere.

På den måde sparer du både tiden da du overlader arbejdet til andre, men kan potentielt også spare dig for penge på sigt, på trods af den umiddelbare udgift, da du er sikret et tilfredsstillende og holdbart resultat.

Du ender altså ikke med at skulle gøre hele processen om, hvis ikke dit tag er blevet renset ordentligt på forhånd, eller hvis ikke din tagmaling bliver som du ønsker.

Dertil er det også værd at nævne at de professionelle tagrensere og malere, vil have den fornødne erfaring og viden der skal til, for at undgå skader på din tagbelægning under arbejdet. Dette kan vise sig at være meget afgørende, da skader på din tagbelægning kan være meget dyre.

Du finder nemmest og hurtigst professionelle tagrensere og malere på 3byggetilbud.dk, hvor du får hele tre gratis og uforpligtende tilbud på din tagmaling. Alt du skal gøre er at indsende en beskrivelse af din opgave, og så modtage du dine tilbud inden for kun tre arbejdsdage.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på tagmaling

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på tagmaling

Det er nemt, hurtigt og helt gratis at benytte opgaveformularen på 3byggetilbud.dk, til at indsende en beskrivelse af den tagmaling du ønsker. Herefter vil du inden for kun tre arbejdsdage modtage tre uforpligtende tilbud.

Du sparer derved en masse tid og besvær væk, da du ikke selv skal stå for det opsøgende arbejde. Dette ansvar påtager 3byggetilbud.dk sig, alt sammen på kun tre arbejdsdage, og som sagt helt gratis og uforpligtende.

Ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk opnår du derudover flere andre gode fordele. For det første vil de tilbud du modtager på din tagmaling ofte være meget billige, hvilket hænger sammen med den store konkurrence om at vinde din opgave. Det vil ofte føre til lavere priser og andre gode fordele.

Derudover medfølger der en entreprisegaranti når du accepterer et tilbud gennem 3byggetilbud.dk, der dækker i tilfælde af fejl og mangler på din tagmaling. Entreprisegarantien fungerer dermed som din økonomisk sikring mod at du får leveret et tilfredsstillende resultat, og dækker på op til 35.000 kr. for private, og på op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Så nemt er det at få tre gratis og uforpligtende tilbud på en tagmaling:

 1. Gå til 3byggetilbud.dk
 2. Benyt den gratis opgaveformular på siden og indsend en beskrivelse af din opgave
 3. Du modtager tre gratis og uforpligtende tilbud på kun tre arbejdsdage
 4. Vælg og accepter det bedste tilbud på din tagmaling
 5. Maleren starter på din tagmaling med det samme

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på tagmaling