Tilstandsrapport

Tilstandsrapport og elinstallationsrapport – Få information om at du bør vide om huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en ordning der har til formål, at yde særlig beskyttelse for køber og sælger, i forbindelse med køb og salg af ejerboliger, og er en forlængelse af loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Måden hvorpå der ydes særlig beskyttelse for køber og sælger, i forbindelse med køb og salg af ejerboliger, er ved at give adgang til at tegne en ejerskifteforsikring. Det er dog et krav at der før der kan tegnes en ejerskifteforsikring, først udarbejdes henholdsvis en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

En tilstandsrapport har til formål at give oplysninger om tilstanden på boligen, og skal oplyse om væsentlige og værdiforringende skader og mulige skader. Elinstallationsrapporten vil have det samme formål, men vil udelukkende indeholde oplysninger om boligens elinstallationer.

Disse to rapporter er de to elementer der tilsammen udgør huseftersynsordningen, der giver adgang til at tegne en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring har til formål at beskytte køber og sælger mod, at der efter overdragelsen viser sig skjulte fejl og mangler.

Ved skjulte fejl og mangler henvises der til de fejl og mangler, der ikke fremgår af hverken tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Af den årsag er det vigtigt for forsikringsselskaberne, at rapporterne der lægges til grund for forsikringen, udarbejdes af professionelle fagfolk, så der afdækkes så mange fejl og mangler som muligt.

Derfor stiller huseftersynsordningen også krav til at de to rapporter, der skal lægges til grund ved ejerskifteforsikringen, udarbejdes af beskikkede og godkendte byggesagkyndige og elinstallatører. Dette for at sikre den størst mulige kvalitet i rapporterne, og for samtidig at beskytte forsikringsselskaberne mest muligt.

Hvorfor en ejerskifteforsikring er en stor fordel

Ved at tegne en ejerskifteforsikring vil både køber og sælger være beskyttet mod, at der viser sig skjulte fejl og mangler efter overdragelsen af boligen. Dermed kan både køber og sælger fraskrive sig det økonomiske ansvar, der normalt ville følge uden en ejerskifteforsikring.

Dette er særligt afgørende for sælger, da det er sælger der bærer det økonomiske ansvar, i 10 år efter boligen er blevet solgt. Viser der sig således skjulte fejl og mangler på boligen inden for 10 år efter salget, vil det være sælgeren af boligen der skal betale udgifterne til renoveringer af boligen.

Da der stilles krav til at der udarbejdes en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, før der kan tegnes en ejerskifteforsikring, gør derfor at rapporterne er meget afgørende for sælgeren af en bolig.

For køber, der bærer ansvaret for de skjulte fejl og mangler, efter der er gået 10 år, kan en ejerskifteforsikring også være en stor økonomisk fordel. Samtidig kan køberen af en bolig på anden vis, have stor fordel af at der udarbejdes en tilstands- og en elinstallationsrapport.

Via tilstands- og elinstallationsrapporterne bliver det muligt for køberen af en bolig, at få klarhed over hvad der reelt set købes, og hvilke fejl og mangler der eksisterer på boligen. Dette kan have afgørende betydning under forhandlingerne, hvor køber kan gøre fejl og mangler gældende, for på den måde at opnå en lavere pris på boligen.

Tilstandsrapport

Vær også opmærksom på energimærkning

Er du sælger af en bolig skal du være opmærksom på, at der er lovkrav om at du som sælger, for udarbejdet et energimærke på din bolig inden salget. Et energimærke har til formål at give overblik over en boligs energiforbrug.

Energimærket er indført for at gøre det nemmere for køberen af en bolig, at få klarhed over en boligs energiforbrug, og hvor mange penge der må påregnes at skulle bruges på disse udgifter, samtidig med at køber kan sammenligne de enkelte boligers energimærker.

Det er en stor fordel for køberen af en bolig, da energiforbrug, og de medfølgende udgifter, har afgørende betydning for den samlede værdi og investering på boligen.

Er din bolig allerede udstyret med et energimærke, er det ikke nødvendigt at få lavet et nyt energimærke, så længe at dit nuværende energimærke, er lavet inden for de seneste 10 år. I sådanne tilfælde kan du genbruge dit energimærke.

Du er dog forpligtet til at få udarbejdet et energimærke, der retmæssigt viser din boligs energiforbrug. Har du derfor renoveret eller på anden vis ændret på din bolig, så der også er sket ændringer i din boligs energiforbrug, vil der stadig være krav om at du får lavet et nyt energimærke.

For at få et energimærke er det nødvendigt at få udarbejdet en energirapport, der efterfølgende skal indberettes og endeligt godkendes. Så snart energirapporten godkendes, vil din bolig få et nyt energimærke.

Hvad koster tilstands- og elinstallationsrapporter

Der er som udgangspunkt væsentlig forskel på priserne på henholdsvis tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter. En tilstandsrapport vil normalvis koste mellem 4.000-12.000 kr. mens en elinstallationsrapport koster i omegnen af 2.000-3.000 kr.

Prisen på en tilstandsrapport kan svinge meget, da der er stor forskel på de huse, hvorpå der skal udarbejdes en tilstandsrapport. Her vil størrelsen på huset, alderen, samt den generelle tilstand, være blandt de mest afgørende faktorer, i forhold til den endelige pris på en tilstandsrapport.

Det samme gælder for en elinstallationsrapport, om end prisen svinger noget mindre. Arbejdsmængden øges således ikke væsentligt, jo større, ældre mv. et hus er. Disse faktorer vil dog stadig have en indflydelse på den endelige pris.

For at gøre prisen på dine rapporter så billige som muligt, bør du benytte dig af byggesagkyndige og elinstallatører i dit lokalområde. På den måde kan du nemlig spare en masse udgifter væk, der ellers ville være forbundet med den længere transport for den byggesagkyndige og elinstallatøren.

Et andet godt tip for at gøre det så billigt som muligt for dig selv, er at få et samlet tilbud på dine to rapporter. Der kan nemlig mange gange være muligt at opnå gode rabatter, ved at få en samlet tilbud på dine to rapporter.

Vi gør dertil opmærksom på at ovenstående priser er vejledende priser, og at de ikke kan sige noget om prisen på lige netop dine rapporter. For at få en mere reel pris på dine rapporter, kan du med fordel få et rigtig tilbud med pris.

Du kan hurtigt og nemt få tre gratis og uforpligtende tilbud på dine rapporter, ved at indsende en opgavebeskrivelse til 3byggetilbud.dk. Samtidig sørger 3byggetilbud.dk for, at du vil få tilbud fra firmaer i dit lokalområde, så du er sikret så billige tilbud som muligt.

Tilstandsrapport

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport

Du kan spare gode penge ved at få et samlet tilbud på en tilstands- og en elinstallationsrapport, da der er mange firmaer der tilbyder samlet tilbud på rapporterne, og ofte med god rabat.

For at finde et firma der tilbyder både at udarbejde en tilstands- og en elinstallationsrapport, kan du med fordel benytte dig af 3byggetilbud.dk. Her får du nemlig hele tre gratis og uforpligtende tilbud på en samlet tilstands- og elinstallationsrapport.

Alt du skal gøre for at få dine tilbud er at benytte opgaveformularen på 3byggetilbud.dk, og så vil du inden for kun tre arbejdsdage, modtage dine tre gratis og uforpligtende tilbud på en samlet tilstands- og elinstallationsrapport.

Du slipper dermed for selv at skulle bruge en masse tid på det opsøgende arbejde, da 3byggetilbud.dk påtager sig hele ansvaret for at finde dine tilbud, alt sammen på kun tre dage og helt gratis.

Ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk vil du derudover opnå flere andre gode fordele, hvor du ikke mindst vil modtage meget billige tilbud på dine rapporter. De billige tilbud hænger sammen med den store konkurrence, der er om at vinde din opgave, og som ofte vil føre til lavere priser og andre gode fordele, i de tilbud du vil modtage på dine rapporter.

Derudover medfølger der en entreprisegaranti der dækker i tilfælde af, at dine rapporter bliver leveret med fejl og mangler. Entreprisegarantien er altså din økonomiske sikkerhed for, at du får leveret et tilfredsstillende resultat, og dækker på op til 35.000 kr. for private, og på op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Som det kan ses er der mange gode grunde til, at du bør benytte dig af 3byggetilbud.dk, hvor du modtager tre gratis, uforpligtende og billige tilbud, ikke skal bruge tid på det opsøgende arbejde, og samtidig vil være økonomisk sikret med den medfølgende entreprisegaranti.

Så nemt får du tre gratis og uforpligtende tilbud på dine rapporter:

  1. Benyt den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk
  2. Indsend en beskrivelse af din opgave
  3. Du modtager dine gratis, uforpligtende og billige tilbud inden for kun tre dage
  4. Vælg og accepter det bedste tilbud og start med det samme
  5. Du vil være økonomisk sikret ved levering med den medfølgende entreprisegaranti

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på 3byggetilbud.dk