Nyt undertag

Nyt undertag

Skal du have et nyt undertag kan du med fordel læse med videre her på siden, hvor du får en masse relevant og brugbar information om undertage, herunder om priser og fordele.

Det er meget vigtigt du er opmærksom på hvilket undertag du vælger, da de forskellige typer tagbelægninger stiller forskellige krav til, hvilken type undertag der benyttes.

Ønsker du allerede på nuværende tidspunkt et tilbud på et nyt undertag, så anbefaler vi at du benytter dig af 3byggetilbud.dk, hvor du kan få hele 3 gratis og uforpligtende tilbud på et nyt undertag.

Alt du skal gøre for at få dine tilbud på et nyt undertag er, at indsende en beskrivelse af din opgave, hvorefter du vil modtage dine gratis og uforpligtende tilbud inden for kun tre arbejdsdage.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på et nyt undertag

Nyt undertag

Nyt undertag pris – hvad koster et nyt undertag

Prisen på et nyt undertag kan variere meget, og vil være afhængig af flere forskellige faktorer. Blandt andet vil det være afgørende for prisen hvilken type undertag du vælger, samt hældningen, størrelsen og kompleksiteten på dit tag.

Det kan derudover også have afgørende betydning for den endelige pris, hvis du benytter dig af en taglægger i dit lokalområde. Ved at benytte dig af en taglægger i dit lokalområde, undgår du udgifter der ellers ville være forbundet med, at taglæggeren ville have en længere transport.

Prisen på et undertag er i omegnen af 200-400 kr. pr. m2, hvilket inkluderer moms og arbejdskraft, og alt afhængig af ovenstående faktorer med flere.

Vær opmærksom på at ovenstående priser er vejledende, og at de derfor ikke kan sige noget præcist om, hvad dit eget undertag vil koste. Ønsker du en reel pris på et nyt undertag, så får du det bedst ved at få et tilbud med pris.

På 3byggetilbud.dk kan du få tre gratis og uforpligtende tilbud med pris på et nyt undertag, og hvor du samtidig vil få tilbud fra taglæggere, der befinder sig i eller tæt på det lokalområde du bor i.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på et nyt undertag

Hvad er et undertag

Et undertag er egentlig en tagbelægning i sig selv, der ligger under den egentlige tagbelægning. Afhængig af typen på undertaget, kan undertaget bestå af alt lige fra tykke træplader og brædder, til mindre tynder plader i blandt andet gips, og tynde duge i plastik materiale.

Formålet med et undertag er at beskytte et hus mod at der kommer vand og fugt ind under taget, hvor det kan forårsage store og dyre skader på huset. Her vil det ikke mindst være risikoen for at få vand- og fugtskader, samt vækst af skimmelsvamp i fugtige dele af huset.

Opstår der først vand- og fugtskader på selve huset, vil det være nødvendigt med renoveringer af både hus og tagbelægning, hvilket vil ende i meget store og unødvendige udgifter.

Et undertag er derfor et meget afgørende element i opbygningen af et hus, og selvom det ikke altid er nødvendigt med et undertag, da nogle tagbelægninger er vandtætte i sig selv, så er det til enhver tid anbefalet, at du har et undertag under din tagbelægning.

Dette for at undgå de føromtalte vand- og fugtskader, som på sigt kan føre til dyre renoveringer, af ikke bare taget, men af hele eller dele af selve huset. Af samme årsag er det samtidig vigtigt, at du benytter dig af det helt rigtige undertag, for at opnå den størst mulige beskyttelse af dit hus.

Typer af undertag

Når du skal have et nyt undertag er det vigtigt, at du vælger et undertag der passer til din tagbelægning. Dit valg af undertag vil derfor først og fremmest være afhængig af, hvilken type tagbelægning du ønsker at have.

Overordnet set kan du vælge mellem tre typer af undertag; et fast undertag, et middelfast undertag og et let undertag. De faste undertage er de stærkeste, og dem der har den længste holdbarhed, og de lette undertage er de mindst stærke, og dem der har den korteste holdbarhed.

Et fast undertag vil bestå af tykke træplader, af krydsfiner, OSB plader eller andre typer af træplader, hvorpå der svejses eller klæbes en belægning med tagpap, for at give undertaget sin vandtæthed.

Et mellemfast undertag vil på mange måder ligne et fast undertag, bare med tyndere plader der ofte vil være i gips. Et mellemfast undertag er billigere, men ikke lige så stærkt og holdbart som et fast undertag.

Et let undertag er lidt anderledes end de faste og mellemfaste undertage, da et let undertag vil bestå af en såkaldt tagdug, der som oftest vil være i en eller anden form for plastik materiale. Et let undertag yder den mindste styrke og holdbarhed, men er til gengæld den billigste type undertag.

Diffusionsåbent og diffusionstæt undertag

Det er også vigtigt at være opmærksom på om din tagbelægning stiller krav om, at du enten benytter et diffusionsåbent og diffusionstæt undertag.

Forskellen på de to kan bedste forklares ved, at hvor de begge beskytter mod at vand og fugt kan trænge igennem, vil de hver især opføre sig forskelligt, når det kommer til at slippe af med vand og fugt, der allerede er kommet ind under undertaget.

Et diffusionstæt undertag tillader vand og fugt kan slippe ud gennem undertaget, hvorimod et diffusionstæt undertag, ikke tillader vand og fugt at slippe ud gennem undertaget.

Dette er afgørende information da du med et diffusionstæt undertag, hvor vand og fugt ikke kan slippe ud gennem undertaget, vil have behov for en tilstrækkeligt ventilation, for på den måde at få lukket vand og fugt ud af dit hus.

Nyt undertag

Hvilken type undertag skal du vælge

For det første skal du have afgjort om du skal benytte et diffusionstæt eller diffusionsåbent undertag, da det har afgørende betydning for, hvordan du vil lede vand og fugt ud af dit hus.

Benytter du dig af et diffusionstæt undertag skal du være opmærksom på, at der stilles særlige og store krav til ventilationen, da risikoen for vand- og fugtskader er meget højere ved et diffusionstæt undertag, sammenlignet med et diffusionsåbent undertag.

Af selvsamme årsag vil det da også i praksis være sjældent, at der gøres brug af et diffusionstæt undertag, og vi anbefaler også at du, hvis muligt, benytter dig af et diffusionsåbent undertag.

Dernæst er det tid til at kigge på selve tagbelægningen på dit hus. Generelt kan det siges om undertage, at jo mindre krav der stilles til et undertag, jo lettere kan undertaget være.

Hældningen på taget have afgørende betydning for dit valg af undertag, da tagbelægninger med højere hældning, ikke stiller store krav til undertaget. Det skyldes at der grundet den store hældning på taget, er bedre mulighed for at regn og andet nedbør løber væk fra taget.

Selve typen af tagbelægning på dit tag er også af afgørende betydning, da nogle tagbelægninger anses for værende helt vandtætte, og hvor der altså ikke stilles store krav til undertaget. Omvendt gælder det for andre tagbelægninger, hvor der stilles større krav til undertaget.

For at afgøre hvilken type undertag du skal vælge til din tagbelægning, kan det være en fordel at få råd og vejledning af en professionel fagmand. På den måde sikrer du dig bedst, at du får valgt det helt rigtige undertag til din tagbelægning.

Selvom der er en umiddelbar udgift forbundet med, at få en fagmand til at give råd og vejledning om dit undertag, kan det i sidste ende vise sig at være penge der er rigtig godt givet ud, da du undgår de dyre udgifter forbundet med efterfølgende renoveringer.

Kan du selv lægge dit undertag

Der er i princippet ikke noget der forhindrer dig i at lægge et nyt undertag selv, da der ikke findes specielle krav eller regler på området, eksempelvis krav om at arbejdet udføres af beskikkede fagfolk.

Det er dog ikke en opgave du selv bør løse, medmindre du på forhånd har den nødvendige erfaring og viden der skal til, for at kunne lægge et nyt undertag. Et undertag tjener nemlig en meget vigtig og afgørende funktion i dit hus, og er dit undertag ikke lagt korrekt, kan det føre til dyre udgifter til renoveringer på sigt.

Derfor anbefaler vi til enhver tid at du benytter dig af en professionel taglægger, så du er sikret den størst mulige kvalitet på dit undertag. På den måde undgår du de dyre udgifter forbundet med, at skulle renovere på dit tag grundet vand- og fugtskader på dit hus.

Du finder nemt og hurtigt en taglægger på 3byggetilbud.dk, hvor du ved at indsende beskrivelse af din opgave, kan få tre gratis og uforpligtende tilbud på et nyt undertag.

For at få dine tilbud på et nyt undertag skal du blot gå ind på 3byggetilbud.dk, benytte opgaveformularen, og så vil du modtage dine tre gratis og uforpligtende tilbud inden for tre arbejdsdage.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på et nyt undertag

Nyt undertag

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på et nyt undertag

Ved at indsende en beskrivelse af det undertag du ønsker, kan du få tre gratis og uforpligtende tilbud på et nyt undertag på 3byggetilbud.dk. Så snart din opgavebeskrivelse er modtaget, vil du få dine gratis og uforpligtende tilbud på kun tre arbejdsdage.

Når du benytter dig af 3byggetilbud.dk til at få tilbud på et nyt undertag, slipper du altså for alt besværet ved det opsøgende arbejde, da du ikke selv skal bruge tid på, at finde frem til en taglægger med tilbud på et nyt undertag.

På 3byggetilbud.dk vil du derudover modtage meget billige tilbud på et nyt undertag, hvilket skyldes at taglæggerne der afgiver tilbud på din opgave, ved de er i hård konkurrence med andre taglæggere. Det vil ofte føre til lavere priser og andre gode fordele, i de tilbud du vil modtage på dit nye undertag.

Dertil medfølger der en entreprisegaranti på dit undertag, der dækker i tilfælde af, at dit undertag bliver leveret med fejl og mangler. Entreprisegarantien er dermed en økonomisk sikring for, at du får leveret et tilfredsstillende resultat, og dækker på op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Så nemt får du tre gratis og uforpligtende tilbud på et nyt undertag:

  1. Benyt opgaveformularen på 3byggetilbud.dk
  2. Indsend en beskrivelse af dit undertag og opgave
  3. Modtag tre gratis og uforpligtende tilbud inden for tre arbejdsdage

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på et nyt undertag